Terminarz spotkań organizacyjnych ze studentami I roku (studia stacjonarne)

Terminarz spotkań organizacyjnych ze studentami I roku (studia stacjonarne)

Wszystkie spotkania odbędą się w dniu 30 września 2015 roku (środa)

Sala wykładowa nr 2, Olsztyn-Kortowo, ul. R.Prawocheńskiego 15

godz. 8.00 – kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geodezja i geoinformatyka
godz. 10.30 – kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości
godz. 13.00 - kierunek: gospodarka przestrzenna, specjalność: doradztwo na rynku nieruchomości
godz. 14.30 – kierunek: gospodarka przestrzenna, specjalność: planowanie i inżynieria przestrzenna

 

Sala wykładowa nr 2.16, Olsztyn-Kortowo, ul. Heweliusza 4

godz. 10:00 – kierunek: budownictwo

W czasie spotkania nastąpi podział na grupy studenckie.
Wydane zostaną legitymacje, zaświadczenia u studiowaniu oraz umowy.
Lektor wytłumaczy, jak wybierać język i zapisywać się na lektoraty w systemie UL.
Będzie można ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.