Plany zajęć i zjazdów - GiK, GP

 

Szanowni Państwo

Na stronie http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=node/814 opublikowano I wersję planu zajęć w roku akademicmim 2015/2016.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Dziekan