Newsletter 09/2015

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 786 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablic okolicznościowych upamiętniających wybitnych naukowców: prof. Witolda Senissona oraz prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 785 z dnia 25 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 530 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej... Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 774 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienia. Czytaj więcej.
 4. Uchwała Nr 773 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie Procedury monitoringu komputerów służbowych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 21 września 2015 roku w sprawie sposobu wykorzystania poczty elektronicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 8. Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 9. DECYZJA Nr 38/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.
 10. DECYZJA Nr 37/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 rokuw sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 243 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2014/2015, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 242 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁAA Nr 241 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  zatwierdzenia jednolitego składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 240 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie dr. inż. Kamilowi Kowalczykowi funkcji Kierownika Katedry Geodezji Szczegółowej. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 236 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  zatwierdzenia terminów oraz tematyki posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w KATEGORII NAUKOWEJ A. Czytaj więcej.
 2. WGIPB członkiem Krajowego Klastra Kluczowego. Czytaj więcej.
 3. Programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich. Czytaj więcej.
 4. Archiwum Prac Dyplomowych - APD. Czytaj więcej.
 5. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 6. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 7. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 8. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. IV Forum Ksztalcenia - GUGiK Warszawa. Czytaj więcej.
 2. V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”. Czytaj więcej.
 3. XVIII Kaliska Konferencja Naukowo - Technicznej. Czytaj więcej.
 4. First International Conference on Smart Data and Smart Cities, September 7-9, 2016. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.