Zaproszenie na Seminarium Naukowe mgr inż. Angeliki Borawskiej

SEMINARIUM

I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
Wydział Geodezji,  Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sala Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15

godz. 830 – 900

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr inż. Angeliki Borawskiej
pt. Światłowodowy monitoring deformacji konstrukcji przemysłowej.

które odbędzie się 07.09.2015 r.

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

        

 Dyrektor Instytutu 
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM