Plany zajęć i zjazdów - GiK, GP, B, INI

Studia Stacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

 

Semestr Zimowym 2018/2019

Studia stacjonarne

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 • Liczba grup W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 *.xls (stan na 21.09.2018)
 1. Plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym układa Pan mgr inż. Jacek Kil.
 2. Życzenia do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w TABELI ŻYCZEŃ (pobierz *.doc; pobierz *.docx) na adres e-mail: plan@geo.kortowo.pl w terminie do 9 września 2018 r. do godz. 15.00.
 3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza - Pracownicy/Studenci - *.doc. - na adres e-mail: plan@geo.kortowo.pl w terminie do 1 października 2018 r. do godz. 15.00.
 4. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • jednostka organizacyjna,
  • nazwę przedmiotu,
  • stopień kształcenia,
  • kierunek, specjalność,
  • rok studiów, grupa,
  • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem ma być realizowany przedmiot,
  • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
  • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
  • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

UWAGA!!!

WSKAZANE W ŻYCZENIACH DO PLANU ZAJĘĆ GODZIN REALIZACJI ZAJĘĆ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE WSTĘPNY!

 
***************************************

Plan zajęć semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr zimowy 2018/2019

 

Legenda oznaczeń sal:
P15 - ul. Prawocheńskiego 15
O1 - ul. Oczapowskiego 1
O4 - ul. Oczapowskiego 4
H5 - ul. Heweliusza 5
H12 - ul. Heweliusza 12
H14 - ul. Heweliusza 14
PŁ3 - ul. Plac Łódzki 3
OT3 - ul. Obrońców Tobruku 3
S54 - ul. Słoneczna 54
bibl. - Biblioteka

 

1. Obciążenie sal dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Semestr Letni 2017/2018

Studia stacjonarne

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

 • Liczba grup W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 *pdf. (stan na 11.01.2018)
 1. Plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w semestrze letnim układa Pan mgr inż. Jacek Kil.
 2. Życzenia do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w TABELI ŻYCZEŃ (pobierz *.doc; pobierz *.docx) na adres e-mail: plan@geo.kortowo.pl w terminie do 15 stycznia 2018 r. do godz. 15.00. Życzenia NIE PRZESŁANE W TABELI nie będą brane pod uwagę.
 3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza - Pracownicy/Studenci - *.doc. - na adres e-mail: plan@geo.kortowo.pl w terminie do 11 lutego 2018 r. do godz. 12.00.
 4. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • jednostka organizacyjna,
  • nazwę przedmiotu,
  • stopień kształcenia,
  • kierunek, specjalność,
  • rok studiów, grupa,
  • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem ma być realizowany przedmiot,
  • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
  • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
  • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

UWAGA!!!

WSKAZANE W ŻYCZENIACH DO PLANU ZAJĘĆ GODZIN REALIZACJI ZAJĘĆ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE WSTĘPNY!

 
***************************************

Plan zajęć semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr letni 2017/2018

 

Legenda oznaczeń sal:
P15 - ul. Prawocheńskiego 15
O1 - ul. Oczapowskiego 1
O4 - ul. Oczapowskiego 4
H5 - ul. Heweliusza 5
H12 - ul. Heweliusza 12
H14 - ul. Heweliusza 14
PŁ3 - ul. Plac Łódzki 3
OT3 - ul. Obrońców Tobruku 3
S54 - ul. Słoneczna 54
bibl. - Biblioteka

 

1. Obciążenie sal dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych:

(Stan na: zobacz)

2. Archiwalne plany zajęć na studiach stacjonarnych7

 1. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym *.zip (stan na 12.02.18)
 2. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych (B) w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.17)
 3. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.17)
 4. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.01.17)
 5. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim *.zip (stan na 12.08.16)
 6. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.02.16)
 7. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim *.zip (stan na 09.08.15)
 8. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym *.zip (stan na 08.01.15)
 9. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim *.zip (stan na 11.08.14)
 10. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym *.rar (stan na 24.01.14)
 11. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim *.zip (stan na 03.08.13)
 12. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze zimowym *.zip (stan na 28.01.13)
 13. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim *.rar (stan na 12.07.12)
 14. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze zimowym *.rar(stan na 01.02.12)
 15. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w semestrze letnim *.rar(stan na 22.07.11)
 16. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze zimowym *.rar(stan na 31.01.11)
 17. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze letnim *.rar(stan na 21.09.10)
 18. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze zimowym *.rar(stan na 12.10.09)
 19. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze letnim *.rar(stan na 13.03.09)
 20. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze zimowym *.rar(stan na 30.01.09)
 21. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze letnim *.rar(stan na 11.04.08)
 22. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze zimowym *.zip(stan na 07.02.08)
 23. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 w semestrze letnim *.zip(stan na 30.06.07)


 

***************************************

Studia Niestacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

 

Semestr Zimowym 2018/2019

Studia niestacjonarne

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 • Terminy zjazdów *.GiK -  *.xls, B -  *.xls (stan na 28.08.2018 r.)
 • Liczba grup w roku akademickim 2018/2019 *.xls (stan na 21.09.2018)
 1. Plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 układa Pan mgr inż. Adam Pietrzyk.
 2. Życzenia do planu zajęć należy przesyłać w terminie do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: adam.pietrzyk@uwm.edu.pl
 3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 1 października 2018 r. do godz. 15.00.
 4. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje: pdf.
 • imię i nazwisko,
 • jednostka organizacyjna,
 • nazwę przedmiotu,
 • stopień kształcenia,
 • kierunek, specjalność,
 • rok studiów, grupa,
 • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem ma być realizowany przedmiot,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
 • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

UWAGA!!!

WSKAZANE W ŻYCZENIACH DO PLANU ZAJĘĆ GODZIN REALIZACJI ZAJĘĆ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE WSTĘPNY!

 
***************************************

Plan zajęć semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr zimowy 2018/2019

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Semestr Letni 2017/2018

Studia niestacjonarne

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

 •  Liczba grup* pdf.  (stan na 11.01.2018 r.)
 • Terminy zjazdów  *  B pdf.   GiK pdf.  (stan na 12.01.2018 r.)
 1. Plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 układa Pan mgr inż. Adam Pietrzyk.
 2. Życzenia do planu zajęć należy przesyłać w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: adam.pietrzyk@uwm.edu.pl
 3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 14 lutego 2018 r. do godz. 12:00.
 4. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje pdf.
 • imię i nazwisko,
 • jednostka organizacyjna,
 • nazwę przedmiotu,
 • stopień kształcenia,
 • kierunek, specjalność,
 • rok studiów, grupa,
 • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem ma być realizowany przedmiot,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
 • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

UWAGA!!!

WSKAZANE W ŻYCZENIACH DO PLANU ZAJĘĆ GODZIN REALIZACJI ZAJĘĆ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE WSTĘPNY!

 
***************************************
KierunekRok IRok IIRok IIIRok IV

Znalezione obrazy dla zapytania ikonka pdf

W pliku, w poszczegolnych zakładkach, umieszczono plany wszyskich specjalności.

Stan na 21.09.2017 r.

Legenda oznaczeń sal:
P15 - ul. Prawocheńskiego 15
O1 - ul. Oczapowskiego 1
O4 - ul. Oczapowskiego 4
H5 - ul. Heweliusza 5
H12 - ul. Heweliusza 12
H14 - ul. Heweliusza 14
PŁ3 - ul. Plac Łódzki 3
OT3 - ul. Obrońców Tobruku 3
S54 - ul. Słoneczna 54
bibl. - Biblioteka

 

1. Obciążenie sal dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych:

(Stan na: zobacz)

2. Archiwalne plany zajęć na studiach niestacjonarnych:

 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym *.zip (stan na 12.02.18)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych (B) w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.17)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.16)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.01.17)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim *.zip (stan na 12.08.16)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.02.16)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim *.zip (stan na 09.08.15)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowy *.zip (stan na 08.01.15)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim *.zip (stan na 11.08.14)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowy *.zip (stan na 31.01.14)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim *.zip (stan na 03.08.13)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze zimowy *.zip (stan na 31.01.13)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim *.rar (stan na 12.07.12)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze zimowym *.rar (stan na 01.02.12)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w semestrze letnim *.rar (stan na 22.07.11)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w semestrze zimowym *.rar (stan na 01.02.11)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze letnim *.rar (stan na 21.09.10)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze zimowym *.rar (stan na 06.01.10)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze letnim *.rar (stan na 14.05.09)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze zimowym *.zip (stan na 30.01.09)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze letnim *.zip (stan na 29.07.08)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze zimowym *.zip (stan na 05.02.08)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 w semestrze letnim *.zip (stan na 07.08.07)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 w semestrze zimowym *.zip (stan na 07.02.07)

Oznaczenia skrótów

GiK – Geodezja i Kartografia;
GiG – Geodezja i Geoinformatyka;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
ZOD – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu/Poznaniu;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
ZN – Zarządzanie Nieruchomościami;
KN – Kataster Nieruchomości;
GiNS – Geodezja i Nawigacja Satelitarna;
GG – Geodezja Gospodarcza;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria PRzestrzenna.
GI – Geodezja inżynieryjna;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;