Newsletter 07-08/2015

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 741 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. Zarządzenie Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie  szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. Zarządzenie Nr 56/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia do ustalenia uprawnień do dodatku stażowego. Czytaj więcej.
 8. Zarządzenie Nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 9. Zarządzenie Nr 53/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. PILNE! Życzenia do planu zajęć w semestrze zimowym 2015/2016. Czytaj więcej.
 2. Uroczystości na Wydziale - JUBILEUSZ 55-LECIA, INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. Czytaj więcej.
 3. Godziny otwarcia budynków WGIPB w miesiącu wrześniu. Czytaj więcej.
 4. Dziekanat w soboty we wrześniu nieczynny. Czytaj więcej.
 5. Procedura dyplomowania - Sytem APD. Czytaj więcej.
 6. Archiwum Prac Dyplomowych - APD. Czytaj więcej.
 7. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 8. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 9. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 10. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Konferencja ZNP w UWM z okazji 65-lecia działalności organizacji związkowej w środowisku akademickim Olsztyna. Czytaj więcej.
 2. Zaproszenie na Seminarium Naukowe mgr inż. Angeliki Borawskiej. Czytaj więcej.
 3. Zaproszenie na Seminarium Naukowe mgr. inż. Pawła Przestrzelskiego. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.