Newsletter 05-06/2015

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 730 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 729 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 728 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 726 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 724 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 228 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 227 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Universitat Politecnica de Catalunya (Politechnika Katalońska w Barcelonie, Hiszpania). Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 226 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury w Charkowie (Ukraina). Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A Nr 217 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia w roku akademickim 2015/2016
  196. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Godziny otwarcia Dziekanatu w okresie wakacyjnym. Czytaj więcej.
 2. Godziny otwarcia budynków w okresie wakacyjnym. Czytaj więcej.
 3. Podwyżki wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w 2015 roku. Czytaj więcej.
 4. I edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 5. Raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów za semestr 2014z rok akademicki 2014/2015. Czytaj więcej.
 6. GeoStudent - konkurs dla najlepszych i najaktywniejszych studentów WGIPB. Czytaj więcej.
 7. Procedura dyplomowania - Sytem APD. Czytaj więcej.
 8. Archiwum Prac Dyplomowych - APD. Czytaj więcej.
 9. Sukces dr inż. Joanny Kuczyńskiej-Siehień. Czytaj więcej.
 10. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 11. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 12. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 13. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1.  

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.