Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”

Szanowni Młodzi Naukowcy

  1. Grant naukowy może otrzymać pracownik Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu nie ukończył 35 roku życia. Proszę wszystkich zainteresowanych pracowników o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i złożenie wniosku.
    Regulamin Konkursu (pobierz)
    Druk wniosku (pobierz)
  2. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).
  3. Problem badawczy projektu powinien być zbliżony do propozycji zgłoszonej  we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2015 w wykazie planowanych do realizacji zadań badawczych ujętych w planie zadaniowym jednostki.  
  4. Zgodnie z Decyzją Dziekana (czytaj więcej) w roku 2015 przyznanych będzie 13 indywidualnych grantów (7 grantów z listy rankingowej A (doktoranci i asystenci) oraz 6 z listy rankingowej B (pracownicy ze stopniem doktora)), każdy o wartości 5 362,00 zł.
  5. Wnioski należy złożyć w Centrum Nauki i Kształcenia (ul. Prawocheńskiego 15, pok. 15) do dnia 27 kwietnia 2015 roku do godz. 10:00.
  6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

 

Prodziekan
dr hab inż Paweł Wielgosz, prof UWM