Newsletter 04/2015

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 711 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria kosmiczna. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 710 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA Nr 709 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”. Czytaj więcej.
 8. Zarządzenie Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowychCzytaj więcej.
 9. Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 196 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30 Rady Wydziału z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” oraz „Wytycznych przygotowania rozprawy doktorskiej”. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 195 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 194 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie  zmiany uchwały nr 2 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012 - 2016. Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A Nr 193 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz postępowania konkursowego. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A Nr 192 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia Porozumienia o współpracy z Przedsiębiorstwem Usługowym DABRO. Czytaj więcej.
 6. U C H W A Ł A Nr 191 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM na Opiekuna Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 7. DECYZJA nr 8/2015 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 8. DECYZJA nr 7/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzenej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania i określenia zasad funkcjonowania Wydziałowego Zespołu ds. Informatyki. Czytaj więcej.
 9. DECYZJA nr 6/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzenej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Baran. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Pismo Dziekana dotyczące umow o dzieło na przeprowadzenie wykładów. Czytaj więcej.
 2. Tytuł "Osobowość Roku Warmii i Mazur 2014" dla Profesora Andrzeja Krankowskiego. Czytaj więcej.
 3. Mateusz Rychter i Marcin Mielke wygrali konkurs architektoniczny. Czytaj więcej.
 4. VII Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu kartografii i geoinformacji. Czytaj więcej.
 5. PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Joanny Gęsikowskiej. Czytaj więcej.
 6. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 7. Wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowejCzytaj więcej.
 8. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 9. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 10. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Ognisko SGP. Czytaj więcej.
 2. Badacz w świecie social media - szkolenie dedykowane doktorantom, pracownikom naukowym oraz pracownikom sektora badawczo-rozwojowego. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.