Podwyżki projakościowe 2015 - wypełnienie Arkusza

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 
 
Nauczyciele
Wydziału Geodezji,
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
W związku z informacją z dzisiejszego posiedzenia Senatu (piątek 27.03.2015 r., godz. 13.30), proszę wszystkich nauczycieli akademickich o wypełnienie Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego (www.arkusz.uwm.edu.pl) w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
Po tej dacie (zgodnie z informacją przekazaną przez Prorektora ds. Kadr podczas Senatu) wypełnienie/uzupełnianie arkusza będzie niemożliwe.
Przepraszam za zamieszanie powstałe w związku z terminem uzupełnienia arkusza.

Z poważaniem
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan

 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.