UWAGA II rok NS-I (kierunek: GiK, specjalność: GiG)

Uwaga Studenci!

Zajęcia z dr hab. inż. arch. Danielem Załuskim z „Planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego” w dniu 29 marca 2015 roku nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.

 

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Krzysztof Rząsa