konkurs na "Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu" .

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie architektoniczno-urbanistycznym pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu”:

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=123775.

Jordanki to położony w centralnej części Torunia, otoczony ulicami: Wały gen. Sikorskiego, Al. Jana Pawła II, Czerwona Droga, Solidarności kwartał, w którym znajduje się gmach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ubiegłym dziesięcioleciu, w efekcie konkursu architektonicznego wzniesiono tam Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, a obecnie budowana jest wielofunkcyjna sala koncertowa, zaprojektowana przez hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. Jordanki to jednak przede wszystkim fragment plant otaczających średniowieczny Zespół Staromiejski, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nowego zagospodarowania tego obszaru dotyczy konkurs, do udziału w którym niniejszym zapraszam.


Obecny konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu ma charakter otwarty, jest organizowany jako dwuetapowy.
Zachęcam do zapoznania się z warunkami.
Adam Popielewski

 

Architekt Miasta Torunia
a.popielewski@um.torun.pl
tel. +48 56 6118 431