Konferencja Naukowa: Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych (ARGO)

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową
Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny

Poznań 21-23 czerwca 2015 r.

oraz

Warsztaty Geograficzne
Społeczno-ekonomiczna transformacja Polski.
Poznań - Kazimierz Dolny – Kraków - Zakopane 24-28 czerwca 2015 r.

 

Miejsce obrad:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Collegium Geographicum, ul. Dzięgielowa 27

 

>>>dodatkowe informacje<<<