Wybory uzupełniające - zebrania wyborcze

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 
 
Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
Zebrania Wyborcze w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających:

1) Komunikat Nr 1/2015 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - Zebranie Wyborcze w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli do: 1. Wydziałowego Kolegium Elektorów, 2. Rady Wydziału - zobacz komunikat nr 1.

2) Komunikat Nr 2/2015 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - Zebranie Wyborcze w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela do Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - zobacz komunikat nr 2.

3) Komunikat Nr 3/2015 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - Zebranie Wyborcze w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego - zobacz komunikat nr 3.


Z poważaniem
dr inż. Cezary Czyżewski
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborcze

 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.