Newsletter 01/2015

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 661 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 659 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 652 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2015 roku. Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 166 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie znaku graficznego i stosowania nazwy Wydziału po reorganizacji. Czytaj więcej.
 2.  U C H W A Ł A Nr 165 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 263 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2012-2016. Czytaj więcej.
 3. DECYZJA  nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Wybory uzupełniające 2015. Czytaj więcej.
 2. Platformy Informacji o Naukowcach WGIPB - Karta Jednostki, Karta Naukowca. Czytaj więcej.
 3. PODZIĘKOWANIA - wizytacja PKA na kierunku 'geodezja i kartografia'. Czytaj więcej.
 4. Podwyżki wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w 2015 roku - zasady. Czytaj więcej.
 5. Wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowejCzytaj więcej.
 6. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 7. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 8. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji GIS w nauce. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.