Spotkanie z przedstawicielami OPGK Spółka z o.o. w Olsztynie

Uwaga studenci
III roku Geodezji i Geoinformatyki oraz Geodezji i Szacowania Nieruchomości,
studia stacjonarne!

Zapraszam dnia 02 grudnia 2014 roku (wtorek)
o godz. 12:15 w s.01 ul. Prawocheńskiego 15
na spotkanie z przedstawicielami
OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO SP. Z O.O. W OLSZTYNIE.

Treść spotkania związana będzie m.in. z tematyką prac dyplomowych.

 

Prodziekan
dr inż Kamil Kowalczyk