Seminarium Naukowe nt. NOWE TENDENCJE W UWARUNKOWANIACH ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH,

UNIWERSYETET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ

oraz

ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

BUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTITUTE, KAUNAS

 zaprasza na Seminarium Naukowe nt.
NOWE TENDENCJE W UWARUNKOWANIACH ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH,

które odbędzie się

19 listopada 2014 r.
Sala nr 1
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 1215 – 1400

Program seminarium - pobierz

 Komitet naukowy:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, UW-M w Olsztynie                          
Dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. UW-M w Olsztynie           

Prof.  Dr. Astrida Miceikienė, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas
Prof. Hab. Dr. Julius Ramanauskas, Klaipeda University           
Dr inż. Krystyna Kurowska, UW-M w Olsztynie                                                      

Komitet organizacyjny: 
Dr inż. Hubert Kryszk
Mgr inż. Małgorzata Żuk