Newsletter 11/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA nr 613 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego. Czytaj więcej.
 2. DECYZJA nr 71/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich. Czytaj więcej.
 3. DECYZJA nr  68/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2014/2015. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA nr 161 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 2. DECYZJA nr 26/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: wzorów dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.
 3. DECYZJA  nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za I Półrocze". Czytaj więcej.
 2. Druk "Plan Urlopów Wypoczynkowych za II Półrocze". Czytaj więcej.
 3. Remont w bloku nr 25 (ul. Prawocheńskiego 15). Czytaj więcej.
 4. Zmiana kodow finansowych. Czytaj więcej.
 5. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Seminarium Naukowe nt.: „Analiza przestrzenna cen nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Czytaj więcej.

                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.