Seminarium naukowe mgr. inż. Jakuba Kality

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Sala Rady Wydziału
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 900 – 930

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr. inż. Jakuba Kality pt.

Analiza czynników wpływających na jakość pozycjonowania metodą Precise Point Positioning
(
Analysis of factors concerning Precise Point Positioning quality)

które odbędzie się 28.10.2014 r

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

     

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

 

        Dyrektor Instytutu

                        prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

 

Komitet naukowy:                                                            Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.                    Dr inż. Karol Dawidowicz
Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                                      Dr inż. Jacek Rapiński
Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM                            Mgr inż. Jakub Kalita
Dr inż. Jacek Paziewski