GISday 2014

Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM,
wraz z Katedrą Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Planowania i Inżynierii Przestrzennej
po raz kolejny mają zaszczyt zaprosić do współpracy w ramach obchodów GISday 2014
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
który odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014r.

KOMUNIKAT 1: *.pdf