POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

DOTYCZY: POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW

(wnioski o świadczenia w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego    dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorant wypełnia  tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb,a następnie zatwierdzony formularz drukuje i dostarcza do Dziekanatu wraz z załącznikami)

Termin złożenia wniosków:

Wnioski należy złożyć do 20 października 2014 r. w godzinach dyżurowania Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Przyjmowanie wniosków (pokój nr 15):

- 15  16.10.2014 w godz. 10°° - 14°°

- 20.10.2014 w godz. 10°° - 14°°