Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością - ankieta

Drodzy studenci,
Drodzy wykładowcy,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, uczestniczy w projekcie „Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. W ramach projektu przeprowadzane są między innymi ankiety internetowe ze studentami pełnosprawnymi i pracownikami dydaktycznymi, którzy mieli kontakt ze studentami z niepełnosprawnością, tak aby poznać badane zagadnienie
z wielu perspektyw.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, do której link zamieszczono poniżej. Zajmie to około 10 minut. Ankietę można wypełniać w okresie 1-15 października.

Ankieta dla studentów:
https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/275176/newtest/Y/lang/pl

Ankieta dla wykładowców:
https://projekty.qualitywatch.pl/index.php/survey/index/sid/155132/newtest/Y/lang/pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych – Marta Andrzejczyk,
e-mail: marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl, tel. 38-60