WSZJK - druki: Regulaminu Zajęć, ewidencji obecności studenta na zajęciach obowiązkowych

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

(nowa wersja po zmianie odwołań)

Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
Uchwałą  Nr 106 Rada Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
wprowadziła Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK). W nawiązaniu do zapisów zawartych w § 26 wspomnianej uchwały przygotono decyzje wykonawcze dotyczące druku Regulaminu Zajęć oraz druku ewidencji obecności studenta na zajęciach obowiązkowych. Poniżej przesyłam odwołania do opublikowanych decyzji oraz załączników. Decyzje zostały podpisane 30 września 2014 roku. W związku z tym proszę o wykorzystanie przyjętych druków już w bieżącym semestrze
.
Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 
                                                                                                

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.