Seminarium naukowe mgr. inż. Mateusza Kowalskiego

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Sala Rady Wydziału
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 900 – 930

 

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr. inż. Mateusza Kowalskiego pt.
Georeferencja danych ze skaningu laserowego na podstawie zobrazowań anten GNSS

.

które odbędzie się 23.09.2014 r.

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

     

 Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

Komitet naukowy:                                                Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.       Dr inż. Karol Dawidowicz
Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                         Dr inż. Jacek Rapiński
Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM              Mgr inż. Mateusz Kowalski
Dr inż. Jacek Paziewski