Seminarium naukowe mgr inż.Dariusza Tomaszewskiego

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Sala Rady Wydziału
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 900 – 930

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr. inż. Dariusza Tomaszewskiego pt.
Doskonalenie metod pozycjonowania z wykorzystaniem zintegrowanych pomiarów INS/GPS

które odbędzie się 4.09.2014 r.

 

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

     

 Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

Komitet naukowy:                                                Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.        Dr inż. Joanna Janicka
Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                          Dr inż. Jacek Rapiński
Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM                Mgr inż. Dariusz Tomaszewski
Dr hab. inż. Sławomir Cellmer