Seminarium naukowe mgr inż. Marty Skały-Szymańskiej

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Sala Rady Wydziału
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 1000 – 1030

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr inż. Marty Skały-Szymańskiej pt.
Zastosowanie metody sympleksu Neldera-Mead’a do wpasowania krzywych w zbiory punktów przy regulacji torów kolejowych.

które odbędzie się 2.09.2014 r.

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

     

 Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

Komitet naukowy:                                                Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.        Dr inż. Karol Dawidowicz
Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                          Dr inż. Jacek Rapiński
Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM                Mgr inż. Marta Skała-Szymańska
Dr hab. inż. Sławomir Cellmer