Seminarium naukowe mgr. inż. Marka Zienkiewicza

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Sala Rady Wydziału
, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 9oo – 930

Uprzejmie zapraszam na Otwarte Seminarium Naukowe

mgr. inż. Marka Zienkiewicza pt.
Wybrane, teoretyczne i aplikacyjne własności Msplit estymacji.

które odbędzie się 2.09.2014 r.

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego

     

 Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

Komitet naukowy:                                                Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.        Dr inż. Karol Dawidowicz
Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                          Dr inż. Jacek Rapiński
Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM               Mgr inż. Marek Zienkiewicz
Dr hab. inż. Sławomir Cellmer