III FORUM p.n. „NOWE WYZWANIA W KSZTAŁCENIU I DOSKONALENIU ZAWODOWYM GEODETÓW I KARTOGRAFÓW”

KOMUNIKAT nr 2

Miło nam poinformować Szanownych Państwa, iż w dniach 23-24 października 2014r. odbędzie się

III FORUM p.n. „NOWE WYZWANIA W KSZTAŁCENIU
I DOSKONALENIU ZAWODOWYM GEODETÓW I KARTOGRAFÓW”,

którego organizatorami są

 • Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych działający na podstawie porozumienia pod nazwą „Geodezja i kartografia w Polsce – nauka i kształcenie”,
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Przypominamy, iż głównym celem III FORUM jest pogłębienie dyskusji podjętej podczas I i II Forum na temat perspektyw rozwoju kształcenia Geodetów i Kartografów w Polsce oraz sformułowanie propozycji zmian w zakresie kształcenia w świetle wymagań wynikających z: rozwoju kraju, zmieniających się potrzeb społeczeństwa informacyjnego, reformy szkolnictwa wyższego, postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego w geodezji
i kartografii, przemian demograficznych.

            Podczas III Forum będą omawiane następujące zagadnienia:

 • Absolwenci, rynek pracy, pracodawcy,
 • Analiza programów kształcenia na kierunku studiów geodezja i kartografia z punktu widzenia wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej i obowiązujących KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji),
 • Praktyki i staże zawodowe oraz ich znaczenie w kształceniu geodetów i kartografów,
 • Studia podyplomowe, kursy, warsztaty jako element ustawicznego kształcenia zawodowego w geodezji i kartografii,
 • Centra badawczo - rozwojowe i ich znaczenie w kreowaniu nowych obszarów współpracy nauki i gospodarki,
 • Nowe obszary zawodowe dla geodezji i kartografii,
 • Pozyskiwanie środków i finansowanie obszarów rozwojowych w geodezji
  i kartografii w latach 2014-2020.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejscem obrad III Forum będzie Hotel Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Sochaczewa (www.kuzniahotel.pl). Wojskowa Akademia Techniczna zapewnia Uczestnikom dojazd autokarem z centrum Warszawy.

Udział w forum jest bezpłatny, natomiast Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualnego noclegu. Organizatorzy wynegocjowali koszt noclegu w wysokości 96 zł w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem. Pozostałe posiłki oraz poczęstunek podczas przerw kawowych zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje dotyczące obrad dostępne są na stronie internetowej www.gugik.gov.pl/konferencje/IIIforum.

Dostęp do materiałów wymaga zalogowania: login: IIIforum          hasło: forum2014

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Dr inż. Głażewski Andrzej (PW)                               Dr inż. Kowalski Paweł (PW)

tel.: 22 234-74-40,                                                     tel.: 22 234-74-40,

e-mail: a.glazewski@gik.pw.edu.pl                           e-mail: p.kowalski@gik.pw.edu.pl

 

Maciejczyk Przemysław (GUGiK)

tel. 22 661-84-53

e-mail: przemyslaw.maciejczyk@gugik.gov.pl

 

W imieniu Rady Programowej III FORUM

Prof. zw. dr hab. Alina Maciejewska