INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 oraz WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

DZIEKAN
I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

mają zaszczyt zaprosić
na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
połączoną z
WRĘCZENIEM DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

która odbędzie się dnia 29 września 2014 roku o godz. 12.00
w Auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Kortowie  przy ul. B. Dybowskiego 11 


Oferta na wypożyczenie tóg i biretów - zobacz

W związku z Inauguracją roku akad. 2014/2015 
CNIK będzie otwarty w godz. 7.00 – 11.00, natomiast COS w godz. 9.00 – 11.00.