Newsletter 7-8/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. U C H W A Ł A nr 568 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w ramach klastra pod nazwą „Klaster Nieruchomości”. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A nr 567 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A nr 566 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A nr 541 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 6. U C H W A Ł A nr 540 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie nr 59/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Czytaj więcej.
 8. Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie świadczeń finansowych na rzecz cudzoziemców przebywających w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w ramach współpracy międzynarodowej. Czytaj więcej.
 9. Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 10. Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 11. Zarządzenie nr 53/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 12. Zarządzenie nr 50/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 13. Zarządzenie Nr 46/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 14. Zarządzenie Nr 45/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 15. Decyzja Nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania działań reorganizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 128 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 czerwca 2014 roku w  sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Plan zajęć w roku akademickim 2014/2015. Czytaj więcej.
 2. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 oraz WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH. Czytaj więcej.
 3. Godziny otwarcia budynków WGiGP we wrześniu 2014 r. Czytaj więcej.
 4. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. III FORUM p.n. „NOWE WYZWANIA W KSZTAŁCENIU I DOSKONALENIU ZAWODOWYM GEODETÓW I KARTOGRAFÓW”. Czytaj więcej.

                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.