Zaproszenie na seminarium naukowe mgr. inż. Grzegorza Krzan

SEMINARIUM
I N S T Y T U T  G E O D E Z J I

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Sala Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15
godz. 9oo – 11oo

Uprzejmie zapraszam na Seminarium w dniu 2.07.2014 r. z następującym porządkiem:      

  1. Mgr inż. Grzegorz Krzan„Ocena możliwości wykorzystania metody Precise Point Positioning (PPP)
    z użyciem aktualnych produktów IGS w pomiarach geodezyjnych”.

  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 Dyrektor Instytutu

                        prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

 

Komitet naukowy:                                                      Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.             Dr inż. Karol Dawidowicz

Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM                               Dr inż. Jacek Rapiński

Dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM                     Mgr inż. Grzegorz Krzan

Dr hab. inż. Sławomir Cellmer