Zaproszenie na seminarium naukowe mgr. inż. Grzegorza Krzan

Instytut Geodezji
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

zaprasza na
otwarte Seminarium Naukowe
mgr inż. Grzegorza Krzan

na temat:
„Ocena możliwości wykorzystania metody Precise Point Positioning (PPP) z użyciem aktualnych produktów IGS w pomiarach geodezyjnych”

które odbędzie się 2 lipca 2014 roku

w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(s. 12 ul. Prawocheńskiego 15)
rozpoczęcie o godz. 9.00

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego