Podwyżki 2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Olsztyn 16.06.2014

Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
W dniu dzisiejszym zakończył pracę Wydziałowy Zespół ds. Podwyżek w roku 2014. Listy rankingowe wraz z kwotami przyznanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w 2014 roku zostały przekazane Prorektorowi ds. Kadr. Nauczyciele akademiccy mogą sprawdzić identyfikatory wykorzystane na listach rankingowych na stronie www.arkusz.uwm.edu.pl. Osoby niebędące nauczycielami akademickimi otrzymały identyfikatory w zamkniętych kopertach w ubiegłym tygodniu. Zobacz szczegółowe kryteria podziału środków oraz listy rankingowe wraz z kwotami przyznanych podwyżek projakościowych.

Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 
                                                                                                

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.