Newsletter 6/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 542 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 541 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 531 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. Zarządzenie Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych. Czytaj więcej.
 7. Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 128 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 czerwca 2014 roku w  sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 127 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 czerwca 2014 roku w  sprawie  zatwierdzenia planu studiów dla studiów doktoranckich dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia  w roku akademickim 2014-2015. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Podwyżki wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w 2014 roku. Czytaj więcej.
 2. Bałdy - okno do wszechświata. Czytaj więcej.
 3. Godziny otwarcia budynków Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 4. ANKIETA BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA. Czytaj więcej.
 5. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Szkolenie "Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w świetle nowych przepisów". Czytaj więcej.
 2. Konkurs Galileo Masters 2014. Czytaj więcej,

                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.