Zaproszenie na Seminarium Naukowe (Doktoranckie)

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

zaprasza na
otwarte Seminarium Naukowe
mgr inż. Ewy Solanowskiej-Ratajczak

„Badanie dynamiki zmian środowiska strefy brzegowej Zalewu Wiślanego
metodami geodezyjnymi, geoinformatycznymi i teledetekcyjnymi na przestrzeni XX wieku”

które odbędzie się 16 czerwca 2014 roku

w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
(s. 12 ul. Prawocheńskiego 15)
rozpoczęcie o godz. 10.00

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego