Konwent WGIPB 2016-2020

Skład Osobowy Konwentu WGIPB 2016-2020

 1. Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Mariola Gilska – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 3. Wiesław Gołaszewski – Prezes Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego ROMBUD
  Sp. z o.o.
 4. Piotr Gryszczuk - Prezes Zarządu Przemysłówka Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o.
 5. Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn
 6. Tadeusz Hennig -  Zastępca Dyrektora, Geodeta Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 7. Benedykt Karczewski – Prezes Zarządu ASTRA TECHNOLOGIA BETONU
 8. Jarosław Kaczor – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie
 9. Waldemar Klocek – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie; Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej; Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
 10. Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
 11. Stanisław Kowalski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 12. Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 13. Andrzej Kwiatkowski – właściciel (Prezes Zarządu) GEOPLAN Zgierz
 14. Wiesław Łepecki - Prezes Zarządu PRIBO-EPB Sp. z o. o.
 15. Roman Przedwojski - Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Warmii i Mazur
 16. Florian Romanowski - Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu
 17. Teresa Szymankiewicz-Szarejko - Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Olsztynie
 18. Roman Węglicki - Prezes Zarządu GEOPARTNER Sp. z o.o. spółka komandytowa
 19. Marek Wójciak - Okręgowy Inspektor Pracy Olsztyn
 20.  Robert Ziehm – Prezes Zarządu VIMAP Sp. z o.o.
 21. Zbigniew Zysk - członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału w Olsztynie


Powołanie Konwentu WGIPB

Uchwała nr 55 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania, określenia zadań i zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na lata 2016-2020

U C H W A Ł A Nr 84 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 55 Rady Wydziału z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania, określenia zadań i zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na lata 2016 - 2020