Konwent WGiGP/WGIPB 2012-2016

Skład Osobowy Konwentu WGiGP/WGIPB 2012-2016

 1. Władysław BIELSKI Przewodniczący Olsztyńskiej Izby Budowlanej; Prezes Zarządu - PGB Polterm Sp. z o.o.
 2. Zdzisław BINEROWSKI  – Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
 3. Andrzej BOGUSZ  – Prezes Zarządu ARBET Investment Group  Sp. z o.o.
 4. Gustaw BRZEZIN– Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 5. Zbigniew CICHY – Prezes Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.
 6. Jacek CZECHOWSKI – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomości
 7. Mariusz DOBRZENIECKI – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 8. Mariola GILSKA – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 9. Wiesław GOŁASZEWSKI – Prezes WPB ROMBUD Sp. z o.o.
 10. Piotr GRYSZCZUK  – Prezes Zarządu Przemysłówka Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o.
 11. Piotr GRZYMOWICZ – Prezydent Miasta Olsztyna
 12. Benedykt KARCZEWSKI – Właściciel ASTRA Benedykt Karczewski
 13. Waldemar KLOCEK – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie; Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej; Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
 14. Maciej KOTARSKI  – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 15. Stanisław KOWALSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 16. Krzysztof KRAWCZYK – Przedsiębiorstwo Budowlane Witka Sp. z o. o.
 17. Wiesław ŁEPECKI – Prezes PRIBO-EPB Sp. z o. o.
 18. Jan MALICKI  – Prezes  Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Koszalinie”
 19. Ryszard MYTYCH – Prezes Zarządu Zakład Usług Budowlanych ,,MYTYCH” sp. z o. o.
 20. Mirosław NICEWICZ  – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie
 21. Zbigniew PAZERSKI – Geodeta Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
 22. Adrian PIETNOCZKA – Prezes Zarządu NetLand Sp. z o.o.
 23. Roman PRZEDWOJSKI – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Warmii i Mazur”
 24. Marcin PUCIŁOWSKI – Dyrektor Handlowy Leica Geosystems Polska
 25. Florian ROMANOWSKI – Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu
 26. Zbigniew STANISZEWSKI – STANISZEWSCY BETON Spółka Jawna
 27. Teresa SZYMANKIEWICZ-SZAREJKO – Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Olsztynie;
 28. Roman WĘGLICKI – Prezes Zarządu GEOPARTNER Sp. z o.o. spółka komandytowa
 29. Marek WÓJCIAK  – Okręgowy Inspektor Pracy
 30. Barbara ZALEWSKA – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 31. Zbigniew ZYSK – członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału w Olsztynie

Terminy spotkań Konwentu WGiGP/WGIPB

 • 22 marca 2013 roku
 • 30 września 2013 roku
 • 16 listopada 2013 roku
 • 30 września 2014 roku
 • 08 listopada 2014 roku
 • 19 listopada 2015 roku
 • 19 stycznia 2016 roku

Powołanie Konwentu WGiGP/WGIPB

U C H W A Ł A Nr 241 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie  zatwierdzenia jednolitego składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 32 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania i określenia zadań Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 58 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 50 Rady Wydziału z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 126 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  zmiany uchwały nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.