Newsletter 5/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 511 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 524 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 3. Zarządzenie Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych. Czytaj więcej.
 4. ZARZĄDZENIE Nr 32/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego. Czytaj więcej.
 5. DECYZJA Nr  25/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich. Czytaj więcej.
 6. DECYZJA Nr 21/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia, w roku akademickim 2014/2015. Czytaj więcej.
 7. DECYZJA Nr 13/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Reorganizacji Wydziałów: Nauk Technicznych oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 126 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  zmiany uchwały nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 124 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ośrodka pod nazwą Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 123 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  zmiany uchwały nr 8 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w kadencji 2012-2016 Komisji ds. Kształcenia. Czytaj więcej.
 4. U C H W A Ł A Nr 122 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 maja 2014 roku w  sprawie  powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 5. U C H W A Ł A Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej za semestr 2013Z Olsztyn. Czytaj więcej.
 2. System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego - elektroniczna wersja Uniwersyteckiego Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich. Czytaj więcej.
 3. Wyniki konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”. Czytaj więcej.
 4. Bezpłatne 3 dniowe szkolenie z wykorzystania Produktów LiDAR. Czytaj więcej.
 5. Druki do pobrania (zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Konferencja: Atlas Warmii i Mazur - Zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym, turystyce i rozwoju gospodarczym JST. Czytaj więcej.
 2. KONFERENCJA SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI - dedykowaną pamięci prof. dr. hab. inż. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami” - 10-11.06.2014. Czytaj więcej.
 4. Konferencja "MIESZKAĆ W MIEŚCIE". Czytaj więcej.

                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.