Konferencja: Atlas Warmii i Mazur - Zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym, turystyce i rozwoju gospodarczym JST

KONFERENCJA

ATLAS WARMII I MAZUR

Zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym,
turystyce i rozwoju gospodarczym JST.

Olsztyn, 17 czerwca 2014 roku

Aula im. M.G. Dietrichów w budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Obitza 1.

Link do formularza rejestracyjnego: http://www.esri.pl/rshow/awm/
Termin zakończenia rejestracji: 15 czerwca 2014 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Agenda:

9:00-10:00  Rejestracja uczestników

10:00-11:30 Wykorzystanie ArcGIS Online w zarządzaniu JST. Esri Polska

11:30-12:00  Zastosowanie informacji przestrzennej w zadaniach jednostek samorządu terytorialnego dr inż. Agnieszka Zwirowicz – Rutkowska, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie.

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-12:50  Zarządzania informacją przestrzenną na terenie Olsztyna. Sławomir Machnik - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyn; Bartosz Biełło - Kierownik Pracowni.

12:50-14:20 „Atlas Warmii i Mazur”  jako regionalny portal informacji przestrzennej - stan obecny i perspektywa rozwoju. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;  Piotr Mieszkowski – Kierownika Biura Informatyzacji Urzędu Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

14:20-15:00  Zastosowanie Systemów  Informacji Geograficznej w procesach identyfikacji i waloryzacji uwarunkowań przestrzennych rozwoju turystyki i rekreacji. dr inż. Adam  Senetra; mgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 

Anna Biała
Esri Polska Sp. z o.o.
 
Radosław Wiśniewski
Dziekan WGiGP