Ocena nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Pracownicy
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
W związku z oceną nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych informuję,
iż w dniu 20 maja 2014 roku zaplanowane zostały spotkania Komisji Oceniającej Kadrę Kierowniczą z pracownikami w celu przeprowadzenia anonimowej oceny osób pełniących funkcje kierownicze.
Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie: http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=node/389 (zobacz).
Obecność na spotkaniach wszystkich pracowników jednostki jest obowiązkowa.
 
Z poważaniem
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
 
                                                                                                

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.