Centrum Nauki i Kształcenia (CNiK)

ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek - piątek 10:00-14:00
Środa dzień wewnętrzny
 

Nauka, współpraca, studia doktoranckie, procedura dyplomowania


mgr Sylwia Dylewska
pok. 15
tel. +48 89 523 42 45,  fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb.cnik@uwm.edu.pl
 

Kształcenie i rozwój, ankietyzacja pracowników, procedura dyplomowania

mgr Marzena Dadasiewicz
e-mail: marzena.dadasiewicz@uwm.edu.pl
pok. 15
tel. +48 89 523 42 45,  fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb.cnik@uwm.edu.pl
 

Rozwój i współpraca, promocja, procedura dyplomowania

mgr inż Ewelina Zander
e-mail: ewelina.zander@uwm.edu.pl
pok. 11
tel. +48 89 523 34 28,  fax .+48 89 523-34-77
e-mail: wgipb.cnik@uwm.edu.pl