Dzień Otwartych Drzwi UWM

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Pracownicy i Opiekunowie Kół Naukowych
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
 
W związku zaplanowanym na dzień 3 kwietnia 2014 roku „Dniem Otwartych Drzwi UWM” zwracam się z prośbą o przesyłanie drogą e-mail’ową zdjęć, materiałów oraz innych dokumentów, które mogą przybliżyć nasz Wydział potencjalnym kandydatom i zachęcić ich do studiowania właśnie u nas.
W tym dniu planowane są również wycieczki po obiektach Uniwersytetu, dlatego zawracam się z prośbą o zgłaszanie się pracowników, celem udostępnienia sal, pokazania sprzętu, aparatury, zaprezentowania potencjału jednostki, itp. przyszłym studentów.
Zgłoszenia i materiały proszę przesyłać na adres anna.rycharska@uwm.edu.pl w terminie do 23 marca 2014 roku.
 
Z poważaniem
mgr Anna Rycharska
Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału
 
                                                                                                                                               

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.