Newsletter 3/2014

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 497 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 476 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych  i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 475 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 474 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA Nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Czytaj więcej.
 7. UCHWAŁA Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów. Czytaj więcej.
 8. DECYZJA Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 2. DECYZJA Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania wydziałowego systemu doskonalenia zawodowego ‘E-GeO’. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Ocenanauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze w jednostkach naukowo-dydaktycznych. Czytaj więcej.
 2. System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego - elektroniczna wersja Uniwersyteckiego Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. XIX Konferencja Naukowa z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich” nt. „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA TERENACH  CENNYCH EKOLOGICZNIE”. Czytaj więcej.
 2. Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014. Czytaj więcej.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami” - 10-11.06.2014. Czytaj więcej.
 4. Konferencja w Czernihowie. Czytaj więcej.
 5. TERENOWE WARSZTATY METROPOLITALNE W KRAKOWIE. Czytaj więcej.
 6. Konferencja BioTech 2014. Czytaj więcej.
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.