Dokumenty Systemu - Zapisy Jakości

Dokumenty Systemu - Zapisy Jakości Na Wydziale


2018


PAŹDZIERNIK

 • raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów na WGIPB w roku akademickim 2017/2018 - semestr zimowy
 • raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów na WGIPB w roku akademickim 2017/2018 - semestr letni
   

CZERWIEC

 • raport - Studia z perspektywy absolwenta - 6 miesięcy po ukończeniu studiów (patrz)

LUTY

 • przydział prac (WGIPB-DZ.405.5.2018) - 23.02.2018 r. (patrz)

2017


LISTOPAD

 • informacji o dorobku naukowym do Biblioteki - 4.12.2017 r. (patrz)

 • przydział prac (WGIPB-DZ.405.29.2017) (patrz) - 15.11.2017 r.

 • Raport REJK (pobierz) - Posiedzenie Rady Wydziału w dniu  14.11.2017 r.
 • pismo w sprawie import/export (WGIPB-DZ.405.58.2017) (patrz) - 13.11.2017 r.

CZERWIEC

MAJ

 • Ogłoszono wyniki rejestracji I tury dyplomantów (patrz).

KWIECIEŃ

 • Decyzja Dziekana WGIPB z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zmiany decyzji nr 25/2014 z dnia 18.11.2014 r. (patrz).

 • Procedura działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w obszarze zasobów do nauki i wsparcia dla studentów i doktorantów (patrz).

 • Ruszyła rejestracja I tury dyplomantów I roku  studiów stacjonarnych II stopnia (GiK,GP) oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia(B)  (patrz) - 26.04.2017r.

MARZEC

LUTY

 • Studia na WGIPB z perspektywy absolwenta 2014/2015 - ankiety po 6 miesiącach (patrz)
 • Losy absolwentów Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa ankiety po 3 latach - wyniki (patrz)
 • Terminy zaliczania ćwiczeń (patrz)
 • Pytania od recenzenta-zasada układania pytań (patrz)

STYCZEŃ

 • Ogłoszono wyniki rejestracji I i II tury dyplomantów (patrz)
 • Jakości realizacji zajęć dydaktycznych (pismo Prorektora)
 • Badanie 2016-2017 jakość realizacji zajęć dydaktycznych - wskazanie badanych w systemie USOS (pobierz)
 • Ruszyła rejestracja II tury dyplomantów I 2017 (patrz)
 • Informacja dotycząca publikacji WGIPB za lata 2013 - 2016 (pismo Prodziekana) - 16.01.2017 r.

2016


GRUDZIEŃ

 • Podwyżki 2017 (pobierz).
 • KARTA SAMOOCENY WGIPB (pobierz).
 • REJK (pobierz) - Rada Wydziału w grudniu
 • Procedura antyplagiatowa OSA (pismo Prorektora, zarządzenie JM Rektora) - 22.12.2016
 • Zagadnienia egzaminacyjne dla ZP (e-mail) - 16.12.2016
 • ruszyła rejestracja I tury dyplomantów XII 2016 (patrz) - 09.12.2016
 • e-mail Prodziekana dra hab. inż. Jacka Rapińskieg dot. Sylabusów w ramach programu Erasmus + (patrz) - 1.12.2016 r.

LISTOPAD

 • e-mail Prodziekana dra hab. inż. Jacka Rapińskiego w sprawie obowiązku dostarczania sprawozdań z obozów kół naukowych (patrz e-mail) - 30.11.2016 r.
 • e-mail Prodziekana dra inż. Marka Ogryzka w sprawie złoszeń dot. braku postępów w nauce (patrz e-mail; patrz załącznik) - 29.11.2016 r.
 • pismo od Prodziekana ds. Nauki dra hab. inż. Pawła Wielgosza, prof UWM dotyczące publikacji pracowników za okres 2013-2016 (WGIPB-DZ.6000.1.2016) (patrz) - 28.11.2016 r.
 • Prezentacje na Radzie Wydziału  w ramach WSZJK  (rekrutacja) (wyniki badań ankietowych) - 15.11.2016 r.
 • przydział prac (WGIPB-DZ.400.2.2016) (patrz) - 15.11.2016 r.
 • pismo w sprawie import/export (WGIPB-DZ.405.53.2016) (patrz) - 14.11.2016 r.
 • wytyczne dot. prac dyplomowych (WGIPB-DZ.405.28.2016) (patrz) - 10.11.2016 r.
 • terminy wprowadzania ocen do USOSweb (patrz) - 2.11.2016 r.

PAŹDZIERNIK

 • wytyczne dot. ilości godzin konsultacji nauczycieli akademickich (patrz) - 28.10.2016 r.
 • pismo WGIPB-Dz.402.38.2016 Karty Weryfikacji Efektów Kształcenia (patrz) - 18.10.2016 r.
 • pismo dotyczące uzupełnienia zasobów bibliotecznych (patrz)

WRZESIEŃ

 • przygotowanie i aktualizację do dnia 14.09.2016 r. bazy sylabusów przedmiotów dla cyklu kształcenia 2016/2017 (patrz)

SIERPIEŃ

 • Rekrutacja pracowników UWM na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (patrz);  Deklaracja.

CZERWIEC

 • głoszono wyniki rejestracji II tury dyplomantów (patrz) - 22.06.2016
 • ruszyła rejestracja I tury dyplomantów (patrz) - 08.06.2016
 • przypomnienie o uzupełniania sylabusów (patrz)
 • przygotowanie sylabusów na nowej specjalności Gospodarka Nieruchomościami, STDS i SNDS, kierunek GiK (patrz)
 • ogłoszono wyniki rejestracji I tury dyplomantów (patrz) - 01.06.2016

KWIECIEŃ

 • Raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za semestr 2015Z rok akademicki  2015/2016 (patrz)
 • Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa lata 2012_2013_2014_2015 (patrz)
 • pismo dot. zasad przekazywania protokołów z zaliczeń ćwiczeń i wykładów (pismo) - 20.04.2016
 • "II Warsztaty GIS"(pismo) - 11.04.2016

MARZEC

LUTY

 • Harmonogram przeprowadzenia badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - (patrz) - 08.02.2016
 • Zalecenia i rekomendacje działań jednostek na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016 (patrz) - 02.2016

STYCZEŃ

 • Ogłoszono wyniki rejestracji II tury dyplomantów (patrz) - 29.01.2016
 • Ogłoszono wyniki rejestracji I tury dyplomantów (patrz) - 15.01.2016
 • Deklaracja prowadzenia zajęć i prac dyplomowych w języku angielskim w ramach Erasmus+ (zobacz)

2015


GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

 • Raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za semestr 2014L rok akademicki 2014/2015. Zobacz.


WRZESIEŃ

 • Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymał kategorię naukową A. Zobacz.

SIERPIEŃ

 • II tura Rejestracji Dyplomanta. 12.08.2015

CZERWIEC


LUTY

 • Uwzględnienie w bibliografii prac dyplomowych publikacji opiekuna pracy. Zobacz.

STYCZEŃ20142013


Stanowisko Prodziekana ds. Rozwoju i Kształcenia dotyczące badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych". 10.12.2013 r.

Ocena parametryczna wydziału, okresowa ocena i podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników (raport).

 

 


Dokumenty Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia -  Zapisy Jakości Na Uniwersytecie