UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH!

 UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH!

Biblioteka Uniwersytecka informuje, że w roku akademickim 2013/2014
studenci I roku studiów stacjonarnych zaliczają „Przysposobienie biblioteczne” w I semestrze.

Szczegóły - załącznik.