Newsletter 11-12/2013

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”Czytaj więcej.
 2. Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”Czytaj więcej.
 3. Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”Czytaj więcej.
 4. Uchwała nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowychCzytaj więcej.
 5. Uchwała nr 113 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązku afiliacji publikacji naukowych. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. U C H W A Ł A Nr 105 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: przygotowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 oraz planu zadań na rok 2014. Czytaj więcej.
 2. U C H W A Ł A Nr 102 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: oceny możliwości włączenia kierunku Budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych, w struktury Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 3. U C H W A Ł A Nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej. ||| Awanse (plakat) ||| Ocena (plakat).
 4. U C H W A Ł A Nr 100 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy. Czytaj więcej.
 5. DECYZJA Nr 18/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: zasad finansowania publikacji wybranych monografii naukowych, przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora realizowanych przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 6. DECYZJA Nr 17/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania programu kształcenia studiów realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (WGiGP) oraz Vilnius Gediminas Technical University (VGTU). Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”. Czytaj więcej.
 2. Życzenia do planu zajęć w semestrze letnim 2013/2014. Czytaj więcej.
 3. 31 października 2013 roku Prezydent RP nadał dr. hab. inż. Waldemarowi Kamińskiemu tytuł PROFESORA. Gratulujemy!
 4. Porozumienie "Geodezja i kartografia w Polsce - nauka i kształcenie". Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. XXII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego NieruchomościCzytaj więcej.
 
                                                                                                                                           Upojnego Sylwestra oraz samej pomyślności
                                                                                                                                           i szczęścia w Nowym 2014 Roku życzy
                                                                                                                                                  Biuro Dziekana
                                                                                                                                                  Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.