Newsletter 10/2013

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA nr 292 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie programów rozwoju wydziałów w latach 2014-2020 oraz planów zadań na rok 2014. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA nr 293 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przygotowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA nr 294 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. DECYZJA Nr 11/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 2. 15 października 2013 roku Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Sławomirowi Cellmerowi stopnia naukowego doktora habilitowanego. GRATULUJEMY!
 3. U C H W A Ł A Nr 65 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: opiniowania, w zakresie dotyczącym finansowania, publikacji wybranych monografii naukowych, wszczynania przewodów doktorskich, postępowań  habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.

WGiGP - wydarzenia, informacje

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak otrzymał  tytuł Honorowego Obywatela Olsztyna.
 2. Dyplomatorium 16.11.2013 r. Czytaj więcej.
 3. GISday 2013. Czytaj więcej.
 4. Międzywydziałowy Turniej Pracowników w futsalu o Puchar Rektora UWM. Czytaj więcej.
 5. Czas pracy portierni w listopadzie 2013 r. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. I Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”Czytaj więcej.
 2. VII Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czytaj więcej.
 
                                                                                                                                                   Biuro Dziekana
                                                                                                                                                   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 
 

www.wgigp.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGiGP.