Zaproszenie na I Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”,

 KATEDRA KATASTRU I ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

zaprasza
na

I Seminarium Naukowe z cyklu „Współczesne problemy zarządzania przestrzenią”,
które odbędzie się  23 października 2013 roku,
w Sali Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (s. 12 Ul. Prawocheńskiego 15)

Początek o godzinie 11.00
 

Program

1.  „Ocena jakościowa systemu komunikacji pieszej w przestrzeni miejskiej” - dr inż. Iwona Cieślak

2. „Optymalizacja funkcji przestrzeni w mieście” -  dr inż. Andrzej Biłozor

3. Dyskusja

 

Komitet organizacyjny: 
dr inż. Grzegorz Czech
dr inż. Jadwiga Konieczna