Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 - studia niestacjonarne

 Uwaga!!!

Immatrykulacja i wręczenie indeksów dla studentów  I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 4 października 2013 roku (piątek)
o godz. 13.oo dla studentów I stopnia, 15.oo dla studentów II stopnia

Miejsce: sala wykładowa nr 2, Olsztyn-Kortowo, ul. R.Prawocheńskiego 15, blok 25.

 

 

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Krzysztof Rząsa