OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z ERGONOMII - GEODEZJA INŻYNIERYJNA

UWAGA!!!

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO  STOPNIA - SPECJALNOŚC: GEODEZJA INŻYNIERYJNA ROK II
Z ERGONOMII ODBĘDĄ SIĘ 11.10.2013 W GODZINACH 14:15-15:45 W SALI 217/P15